Pokerhanden

In poker worden de volgende kaartcombinaties onderscheiden

Van minst naar meest waarschijnlijk, tevens van meest naar minst waardevol.
 • Royal flush: 5 opeenvolgende kaarten van dezelfde soort, met de aas als hoogste kaart. Bijvoorbeeld: A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠.
 • Straight flush: 5 opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. Bijvoorbeeld: Q♦ J♦ 10♦ 9♦ 8♦
 • Four of a kind: Ook wel carré of quads genoemd, 4 kaarten met gelijke waarde. Bijvoorbeeld: 8♣ 8♦ 8♥ 8♠ 3♥
 • Full house: 3 plus 2 kaarten van gelijke waarde. Bijvoorbeeld: 7♣ 7♦ 7♣ K♥ K♣
 • Flush: 5 willekeurige kaarten van dezelfde soort. Bijvoorbeeld: K♥ J♥ 8♥ 4♥ 3♥.
 • Straight: Straat. 5 in waarde opeenvolgende kaarten van willekeurige soort. De Aas kan hier gebruikt worden als hoger dan de Heer of als 1, dus lager dan de 2 Bijvoorbeeld: 5♦ 4♥ 3♠ 2♦ A♦
 • Three of a kind: Ook wel trips of set. 3 kaarten van gelijke waarde. Bijvoorbeeld: 5♣ 5♥ 5♠ J♦ 3♠
 • Two pair: 2 paar. 2 kaarten van gelijke waarde in combinatie met een paar kaarten van een andere gelijke waarde. Bijvoorbeeld: Q♠ Q♦ 7♥ 7♠ A♠.
 • One pair: 1 paar. 2 kaarten van dezelfde waarde. Bijvoorbeeld: 9♥ 9♠ A♣ J♠ 4♥
 • High card: Ook wel genoemd No pair of hoog. De hoogste kaart telt. In dit voorbeeld bestaat de hand uit "Ace high" of "Aas Hoog". Bijvoorbeeld: A♦ 10♦ 9♠ 5♣ 4♣

Showdown

Als meer dan een speler de pot bevechten en klaar zijn met bieden, worden de handen getoond de showdown. Echter, om in Texas Hold'em de pot in zo'n geval te winnen moet de speler de volledige hand laten zien ondanks dat een gedeelte van de hand al genoeg is. Hebben twee spelers dezelfde combinatie, dan wint de speler met de hoogste kaarten als volgt:

 • Als 2 of meer spelers slechts een high card hand hebben telt de hoogste kaart. Is deze gelijk voor 2 of meer spelers telt de op één na hoogste kaart.
 • Bij One pair wint het hoogste paar, is dit gelijk, dan worden de overige drie kaarten vergeleken zoals bij No pair.
 • Bij Two pair wint het hoogste paar, is dit gelijk dan wint het andere paar, is dit ook gelijk dan wint de vijfde kaart.
 • Bij Three of a kind en Full house wint het hoogste drietal, is dit gelijk dan wint het paar of de hoogste vierde of vijfde kaart.
 • Bij Flush, Straight en No pair wint de speler met de hoogste kaart. Is deze gelijk, dan wint de op een na hoogste kaart (ook wel 'Kicker' genoemd) enzovoort. Uitzondering: de aas in de straight 5 4 3 2 A geldt als laagste kaart en verliest dus van 6 5 4 3 2.
 • Bij four of a kind wint het hoogste viertal, is dit gelijk dan wint de vijfde kaart.
Over het algemeen geldt de regel: de beste hand van vijf kaarten wint de pot.
Met dank aan het wikipedia-artikel: pokerhanden; vrijgegeven onder de gnu free documentation license.