Craps

Het Spel

Het spel wordt gespeeld met twee dobbelstenen. Men zet in tegen de bank. Men kan inzetten plaatsen, dat de werper (shooter) wint of verliest. De shooter gooit de dobbelstenen. Is de uitkomst op de eerste worp 11 of 7, dan heeft hij en alle spelers die voor hem hebben ingezet gewonnen. Zij ontvangen één keer hun inzet. Is de eerste worp een 2, een 3 of een 12 verliest de shooter en winnen de inzetten tegen de shooter de inzet wordt één keer uitbetaald. Omdat de shooter met een licht nadeel speelt worden de inzetten, die tegen de shooter zijn ingezet, in de meeste casinos niet uitbetaald als de eerste worp een 12 toont. Bij sommige is dit 2 in plaats van 12 en bij weer andere is dit op allebei; in dat geval kan men beter niet tegen de shooter inzetten. Werpt de shooter iets anders, namelijk een 4, een 5, een 6, een 8, een 9 of een 10, dan wordt dat zijn point en moet hij zorgen dat hij dit point nogmaals gooit, voordat hij 7 gooit. Hij werpt net zolang, totdat hij zijn point maakt of een 7 gooit. Wint hij, worden de inzetten voor hem 1 maal uitbetaald, verliest hij worden de inzetten tegen hem 1 maal uitbetaald. Een Shooter blijft werpen tot dat hij heeft verloren, daarna wordt de linker buurman de nieuwe shooter.

Marge van het huis

Het casino heeft een vrij kleine marge in craps, de shooter heeft een klein nadeel van 1,41%. Door het niet uitbetalen van inzetten tegen de shooter als hij met 12 of 2 verliest, herstelt het voordeel van het casino tot 1,36%. Indien het huis zowel op 2 als op 12 niet uitkeert is dit veel meer.

Als er een Punt is gemaakt

Als men met de shooter meespeelt biedt het casino de mogelijkheid om het nadeel tot bijna nul te reduceren op het moment dat er een punt wordt gemaakt. Dan mag iedereen die op de shooter heeft gezet een extra inzet plaatsen, genaamd odds, die minimaal 2 keer zo hoog is als de originele inzet. Het maximum dat men op deze manier mag inzetten ligt aan de regels van het huis maar kan soms zéér hoog zijn tot 100 maal de originele inzet. Hoe meer men op deze manier kan inzetten, des te gunstiger dit is voor de spelers. De originele inzet wordt 1 tegen 1 uitbetaald als die wint. De tweede hogere inzet, wordt als het punt een 6 of een 8 is, 6 tegen 5 uitbetaald, als het punt een 5 of een 9 is, wordt 3 tegen 2 uitbetaald en als het punt een 4 of een 10 is wordt er dubbel uitbetaald (2 tegen 1). Dit uitbetalingsschema komt namelijk precies overeen met de daadwerkelijke kans dat men wint. Op de tweede inzet speelt men dus een eerlijk spel, eerlijk in wiskundige zin wil zeggen dat noch de speler noch het huis in het voordeel zijn. Hierdoor kan men het percentage voor het casino tot bijna niets reduceren. In absolute zin blijft de verwachtingswaarde voor het huis gelijk; als een shooter $ 10,- inzet, levert dat het casino 1,41% x $ 10,- = 14 cent op. Dat blijft zo ook als men daarna odds neemt. Omdat de totale inzet wel fors wordt verhoogd en die 14 cent gelijk blijft daalt het percentage.

Andere inzetten

Er zijn andere inzetten mogelijk op allerlei combinaties, zoals het vallen van 'craps' (2, 3 of 12) in de direct volgende worp, of het vallen van 7 in de direct volgende worp, of de zogenaamde 'fields', waar de speler wint als in de volgende worp een 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 valt, met dubbele of driedubbele uitbetaling op de 2 of de 12. Ook zijn er inzetten, die mogelijk meerdere worpen geldig zijn, zoals 'hard-way eight', waarbij men wint als er 4-4 wordt gegooid voordat er een 7 valt of 5-3 of 6-2. Hard-way verwijst naar de kleine kans om een dubbel te gooien, 1 op 36. Al deze neveninzetten zijn zeer onaantrekkelijk voor de spelers want het nadeel kan ver boven de 10% oplopen.

Met dank aan het wikipedia-artikel: craps; vrijgegeven onder de gnu free documentation license.